O společnosti

Historie

Společnost PROTIS PLUS, s.r.o. vznikla počátkem roku 2000 vlivem organizačních změn v Energomontážích Liberec, a.s. Společnost byla založena skupinou odborníků z oblasti tepelné energetiky a dalších souvisejících profesních činností. Její zaměstnanci se již v minulosti podíleli na mnoha generálních opravách energetických zařízení a na investičních akcích v celé České republice i v zahraničí.

Naše aktivity

Společnost PROTIS PLUS, s.r.o. se zaměřuje na zpracování projektové dokumentace v těchto odvětvích:

Zařízení tepláren:          

 • rekonstrukce parních a horkovodních kotlů a kotelen
 • redukční stanice
 • tepelné výměníky
 • parní a horkovodní rozdělovače

Potrubní systémy:

Vnější nadzemní/podzemní rozvody páry, vody a dalších médií, uložené na nadzemních patkách, v kolektorech či zasypané v provedení z předizolovaných trubek.

Vnitřní potrubní rozvody páry, vody, plynů a dalších médií v budovách, uložené na ocelových konstrukcích, konzolách, zavěšené na pružných či pevných závěsech.

Zařízení oceláren:

 • vakuovací stanice
 • tepelné výměníky

Úpravy vnitřního klimatu budov

 • klimatizace
 • rekuperace tepla
 • vytápění

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci zpracováváme ve všech stupních dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

 • Studie a studie proveditelnosti
 • Projekt k územnímu rozhodnutí (DUR)
 • Projekt ke stavebnímu povolení (DSP)
 • Projekt provedení stavby (DPS)
 • Projekt pro výběr zhotovitele (DZS)
 • Projekt skutečného provedení
 • Realizační (výrobně-montážní) dokumentace

Výpočty tlakových zařízení dle směrnice evropského parlamentu a rady 97/23/ES.

 • ČSN EN 12952 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení
 • ČSN EN 13480 Kovová průmyslová potrubí
 • ČSN EN 13445 Netopené tlakové nádoby

Filosofie společnosti

Ve své činnosti klademe důraz na komplexní zvládnutí každého projektu a všech požadavků zákazníka.

Společnost PROTIS PLUS, s.r.o. je připravena profesionálně realizovat Vaše zakázky s individuálním přístupem k Vašim požadavkům.