Rok 2015

ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Projekční dokumentace ekologizace kotlů K8, K9, K10 v teplárně ArcelorMittal Energy Ostrava za účelem snížení emisí NOx včetně instalace nových hořáků

VAMOZ-servis, a.s.

Výrobní a montážní dokumentace ekologizace kotle K8 v teplárně ArcelorMittal Energy Ostrava za účelem snížení emisí NOx včetně instalace nových hořáků

VAMOZ-servis, a.s.

Výrobní a montážní dokumentace ekologizace kotle K10 v teplárně ArcelorMittal Energy Ostrava za účelem snížení emisí NOx včetně instalace nových hořáků

Profitall, spol. s r.o.

Dokumentace demontáže a montáže EKA v kotelně LESS Čáslav

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Technická dokumentace uzavřeného chladícího okruhu spalinového výměníku včetně návrhu potřebného chladícího výkonu

Liberecké kotlárny-Hölter, s.r.o.

Technická dokumentace ohříváku vzduchu pro AVE Kralupy včetně tepelného výpočtu a návrhu odvaděče kondenzátu vč. systému řízení

Vítkovice, a.s.

Projekt přeložky přípojky kyslíku a argonu

VAMOZ-servis, a.s.

Zpracování technické dokumentace opravy ocelové konstrukce kotle K8, TAMEH Ostrava

Vítkovice Reality Developments s.r.o.

Projekční dokumentace přeložky potrubí kyslíku a acetylénu

VAMOZ-servis, a.s.

Výrobní dokumentace explozních klapek

VAMOZ-servis, a.s.

Dokumentace skutečného provedení tras popílkovodů od kotlů K8, K9, K10 k popílkovým silům S1 a S2, v areálu kotelny TAMEH Ostrava