Rok 2017

TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. Dokumentace havarijního vypouštění vody z výsypky pod chladiči fluidní vrstvy kotlů K1 a K2
RJM International Projekt potrubí recirkulace spalin v rámci akce: Snížení emisí na kotli K4, Synthos Kralupy, a.s.
NOEN, a.s. Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby horkovodu
JA2017 – PTV Přesličková – Topolová sever, Pražská Teplárenská, a.s.
Primetals Technologies Czech Projekt rozvodu propojovacího potrubí hydrauliky VÚHŽ
BUKOCEL, a.s. Projekt rekonstrukce ohříváku vzduchu (LUVO) kotle na dřevní odpad včetně tepelného výpočtu ohříváků vzduchu 
TENZA, a.s. Projekt provedení tlakové zkoušky na vybrané části HVS v Chomutově
AmpluServis, a.s. Zpracování realizační dokumentace stavby „Kogenerační jednotka Tonak Nový Jičín“ v profesích strojní a elektro
LIBERECKÉ KOTLÁRNY-Hölter, s.r.o. Zpracování technické dokumentace regulační komory přehříváku kotle K3 v Teplárně Příbram
BUKOCEL, a.s.  Technická pomoc při řešení problematiky chemického kotle
TP 2, s.r.o. Technická pomoc při eliminaci netěsností na komoře přehříváku páry roštového kotle
Provyko s.r.o. Technická dokumentace 4 ks cyklonů pro kotle K9 a K10 včetně úpravy napojení na stávající potrubní rozvody a dokumentace potrubních rozvodů recirkulace spalin včetně napojení na stávající kouřovody na kotelně TAMEH Czech s.r.o.
NOEN, a.s. Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby horkovodu
PTV Šrobárova – HP FNKV, Pražská Teplárenská, a.s.
KOFING a.s. Zpracování realizační dokumentace rozvodů primárního a sekundárního vzduchu pro akci „Všeobecná obnova a ekologizace ZEVO Malešice-Tepelné zpracování odpadů“ – kotel K4