Rok 2012

ARS Vítkovice s.r.o.

Projektová dokumentace dočasných přeložek, SO-06, přeložka kyslíku a dusíku

ET-mont group, s.r.o.

Výrobní dokumentace dočasných přeložek, SO-06, přeložka kyslíku a dusíku

TENZA, a.s.

Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v Teplárně Strakonice, detailní projekt a výrobní dokumentace kotle K1.

VAMOZ – servis, a.s.

Technická dokumentace pro opravu přední stěny kotle K3, ArcelorMittal Ostrava, a.s.

ET-mont group, s.r.o.

Výrobní dokumentace spalinovodu, vzduchovodu a recirkulačního potrubí,

Kotel OKP12, Draslo Kolín

Energoaqua, a.s. Rožnov pod Radhoštěm

Projekt zvýšení vstupní kapacity surové vody