Rok 2018

VUMAT SK, s.r.o. Zpracování výrobní dokumentace přehříváku P2 a P3 pro kotel K1, Hencovce
BUKOCEL, a.s. Studie rekonstrukce regeneračního kotle RK3
KOFING, a.s. Zpracování dokumentace opravy oplechování kotle K8, TAMEH 
AVE Kralupy s.r.o. Zpracování dokumentace kouřovodů
NOEN, a.s. Zpracování projektové dokumentace pro realizaci opravy horkovodu
PTV Zelený pruh, Pražská Teplárenská, a.s.
ZAM-SERVIS s.r.o. Projektová dokumentace měření spotřeby tepla a regulace vytápění správní budovy 
KOFING, a.s. Zpracování realizační dokumentace potrubních rozvodů pro akci „Všeobecná obnova a ekologizace ZEVO Malešice-Tepelné zpracování odpadů“ – kotel K4 
BUKÓZA ENERGO, a.s. Zpracování výrobní dokumentace převáděcích trubek bubnu a pevnostního výpočtu pro kotel K2
JHJ Kovex, spol. s r.o. Výrobní dokumentace nádrže na olej o objemu 20 000 l 
KOFING, a.s. Zpracování realizační dokumentace rozvodů primárního a sekundárního vzduchu pro akci „Všeobecná obnova a ekologizace ZEVO Malešice-Tepelné zpracování odpadů“ – kotel K1
NOEN, a.s. Zpracování projektové dokumentace pro realizaci obnovy horkovodu
PTV Jílovská, Pražská Teplárenská, a.s.
RUBING s.r.o. Dokumentace výměny 4. a 5. přehříváku na kotli č.5 a výměna 3. a 5. přehříváku na kotli č.6 – Teplárna Trmice
ORGREZ, a.s. Studie horkovodního akumulátoru se separační membránou, technologie pro akumulaci elektřiny