Rok 2010

Kolínské strojírny, a.s.

Výrobní dokumentace parního kotle 30 t/h, Hencovce Slovensko

OSA projekt s.r.o.

Projekt horkovodu Nová Karolina

OSA projekt s.r.o.

Projekt rozvodu horkovodů, bývalý areál dolu Dukla, Havířov-Město

OSA projekt s.r.o.

Projekt rozvodů teplovodů, bývalý areál dolu Dukla, Havířov-Město

REKO Praha, a.s.

Projekt nátokových potrubí k chladícím věžím CHV1 a CHV2, teplárna Komořany

ARS Vítkovice s.r.o.

Projektová dokumentace dočasných přeložek, SO-06, Svět techniky Vítkovice

Bresson, a.s.

Výpočet barbotážního výměníku

Liberecké kotlárny-Hölter, s.r.o.

Technická dokumentace parního ohříváku vzduchu

VL Servis s.r.o.

Potrubí zemního plynu pro halu RKS, Vítkovice, a.s.

VAMOZ – servis, a.s.

Technická dokumentace spalovací komory kotle K4, ArcelorMittal Ostrava, a.s.

Živena Zvolen, a.s.

Projektová dokumentace rekonstrukce kotle K1