Starší reference

 • ČES, s.r.o. – Přeložky energetických sítí v rámci výstavby haly rychlokovacího stroje
 • Kolínské strojírny, a.s. – Rekonstrukce kotle K1 150 t/h, Hencovce Slovensko
 • Průmyslové Montáže, s.r.o. – Oprava horkovodu 2x DN250, Ostrava – Mar. Hory
 • ČEZ Energetické služby, s.r.o. – Technická dokumentace výměny potrubí TVS
 • Homola, a.s. – Přeložky energetických sítí v rámci výstavby haly rychlokovacího stroje, Vítkovice,a.s.
 • REKO Praha, a.s. – Potrubí chladící vody chladící věže, elektrárna Ledvice
 • REKO Praha, a.s. – Potrubí chladící vody chladící věže CHV2, CHV3, Elektrárny Prunéřov II
 • SEA CZ, a.s. – Realizační dokumentace roštového kotle 22 t/h – Energetika Strážské, Slovensko
 • Kolínské strojírny, a.s. – Realizační dokumentace kotle 10 t/h – Snina Slovensko
 • Elektrárna Třebovice – Využití tepla z odluhu
 • Teplárna Karviná – Snížení teploty spalin za K1, K2 a K3
 • MITTAL STEEL Ostrava, a.s. – GO K9 – Hořák VP plynu
 • MITTAL STEEL Ostrava, a.s. – GO K9 – Tlakový systém
 • ENERGETIKA VÍTKOVICE – Rekonstrukce horkovodu DN 400, DN 450 na Vítkovice Heavy Machinery, a.s.
 • ENERGOAQUA ROŽNOV – Hlavní parní rozdělovač
 • RETERZ – Výměník na zbyt. teplo spalin z karuselové pece č. 21 v NS 350 – Obručárna
 • GOMO Ocelárny 1 – ISSM – Vakuovací stanice
 • Energetika Vítkovice – Propoj HVS mezi horní a střední oblastí
 • Horkovodní přípojka a výměníková stanice pro zimní stadion Ledňáček Ostrava
 • Výtopna Mariánské Hory, GO kotlů K4, K6
 • ENERGOAQUA a.s., Rožnov pod Radhoštěm, rekonstrukce kotelny
 • Přeložka parovodu DN200/100, dálnice D47 Ostrava – Třebovice
 • Dalkia ČR, a.s. – Optimalizace teploty spalin za kotlem – Kotel K5, Výtopna Krnov
 • Dalkia ČR, a.s. – Projekt rekonstrukce redukční stanice RCHS 20 – Elektrárna Ostrava-Třebovice
 • EVI, a.s. – Projekt generální opravy horkovodu DN 350
 • EVI, a.s. – Projekt vyvedení tepla z EVI na Palác kultury a sportu Vítkovice
 • Zpracování výrobní dokumentace stěn spalovací komory kotlů K3, K5, K6, K8 – Nová Huť Ostrava
 • Zpracování výkresové dokumentace kontejnerových filtračních stanic pitné vody v Iráku pro francouzské firmy Copef International a C2D
 • Zpracování dispozičního výkresu kotle Sitra – Bahrajn a EBS Vídeň
 • Zpracování technické dokumentace potrubí pitné a užitkové vody, plynového a vzduchového potrubí pro linku forkliftů a lakovací linku v Hayes Lemerz Autokola, a.s. Ostrava
 • Vypracování výkresové dokumentace dopravníků a technologického zařízení linky pro Hayes Lemerz Autokola, a.s. Ostrava
 • Zpracování výrobní dokumentace vzduchových a spalinových kanálů parních kotlů pro výstavbu teplárny v Elbistánu, Turecko
 • Zpracování výrobní výkresové dokumentace OK dopravníkového mostu pro lokalitu Amsteg ve Švýcarsku
 • Výroba a dodávka 100 ks vzdušníků pro kontejnerové filtrační stanice pitné vody v Iráku pro francouzskou firmu Copef International a C2D.
 • Montáž parního a kondenzátního potrubí v rámci stavby tiskárny MAFRA v Olomouci
 • Vypracování výrobní dokumentace akumulačních nádrží CaOH o objemu 45 m3
 • Potrubní rozvody energií pro provoz drátotahy v ŽD Bohumín a pro provoz Mlékárny Kunín v Ostravě-Martinově
 • Zpracování kompletní výkresové dokumentace parního kotle IGNIFLUID o výkonu 180 t/h, parametrech páry 82 bar, 525 °C pro francouzskou firmu CNIM