Rok 2011

Homola, a.s.

Dokumentace úpravy rozvodů potrubní pošty

VL Servis s.r.o.

Potrubí zemního plynu pro halu RKS, dopojení plynoměru, Vítkovice, a.s.

VAMOZ – servis, a.s.

Zpracování dokumentace přední stěny kotle K8, ArcelorMittal Ostrava, a.s.

OSA projekt s.r.o.

Projekt přeložky potrubního mostu, potrubní rozvody, TEVA Opava-Komárov

Průmyslové Montáže, s.r.o.

Dokumentace opravy přivaděče provozní vody Groble, potrubí DN500

Homola, a.s.

Posouzení kompenzačních schopností plynovodu Paskov

Q-PARS, v.o.s.

Projekt přípojky stlačeného vzduchu, BONATRANS GROUP a.s.

TENZA, a.s.

Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v Teplárně Strakonice, detailní projekt a výrobní dokumentace kotle K2