Rok 2014

ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Projekční dokumentace ekologizace kotlů K8, K9, K10 v teplárně ArcelorMittal Energy Ostrava za účelem snížení emisí NOx včetně instalace nových hořáků

VAMOZ-servis, a.s.

Výrobní a montážní dokumentace ekologizace kotle K9 v teplárně ArcelorMittal Energy Ostrava za účelem snížení emisí NOx včetně instalace nových hořáků

BFS Energo, a.s.

Pevnostní výpočet úpravy přední části spalovací komory, Teplárna Jinřichův Hradec

VAMOZ-servis, a.s.

Projekt přeložky popílkovodů kotlů K5 až K11 v rámci výstavby kotle K14 v teplárně ArcelorMittal Energy Ostrava

Energetika Třinec a.s.

Realizační projektová dokumentace opravy RCHS2 ve strojovně Energetiky Třinec