Rok 2016

Moravský Plynostav, a.s.

Technická dokumentace komor pro tlakové zkoušky plynových potrubí

Obec Petrovice u Karviné

Projekční dokumentace systému větrání ZŠ a MŠ v Marklovicích v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb. 

VÍTKOVICE, a.s.

Technicko-ekonomická rozvaha distribuce technických plynů pro VMH

TENZA, a.s.

Návrh technického řešení a zpracování projektové dokumentace spojovacího kusu spalinových kanálů kotlů K1, K2 a K3 včetně odbočky odsíření pro akci: Odsíření uhelných kotlů TEVEX Černožice nad Labem

BUKÓZA ENERGO, a.s.

Řešení problematiky prohnutí přehřívákových trubek v obratovém prostoru kotle
Řešení problematiky teploty napájecí vody a výkonu kotle.

TENZA, a.s.

Zpracování technické dokumentace 3 ks tepelných výměníků pro Siemens Mohelnice

ENEZA, s.r.o.

Zpracování technické dokumentace pro realizaci přívodního potrubí pro kontinuální měření na kotli K4, TAMEH Czech, s.r.o.

VAMOZ – servis, a.s.

Projekční řešení úprav energomostu

TENZA, a.s.

Zpracování realizační dokumentace propojovacího potrubí DN 1400 z EOP č.1 a 3

AVE Kralupy s.r.o.

Projekt optimalizace dodávky sekundárního vzduchu do dohořívací komory za rotační pecí spalovny odpadu